НОТАРІАЛЬНЕ ЗАВІРЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги по нотаріальному завіренню перекладу.

Нотаріальне завірення документів, призначених для дії за кордоном, здійснюється у відповідності зі ст. 98 Закону України «Про нотаріат». Документи, складені відповідно до вимог міжнародного права, можуть істотно відрізнятися від документів, які використовуються в Україні. Документ, призначений для надання за кордоном, повинен бути складений українською мовою. Переклад цього документа на іноземну мову необхідно робити за правилами засвідчення вірності перекладу з однієї мови на іншу.

Оформлення та легалізація довіреностей, заяв

При оформленні документів для дії за кордоном нотаріус повинен враховувати деякі особливості їх складання та оформлення. Так, в текстах довіреності, заяви, крім прізвища, імені, по батькові у відповідності з українським паспортом, допускається додаткове використання їх іноземної інтерпретації. Прізвища, імена, по батькові громадян мають бути написані повністю, а також необхідно вказати місце їх проживання.

Дата оформлення довіреності може вказуватися як на початку, так і в кінці її тексту. На вимогу дипломатичних представництв іноземних держав нотаріусами (в межах їх компетенції) можуть оформлятися такі заяви:

  • дозвіл батьків на шлюб між їхнім сином (дочкою) з іноземцем;
  • дозвіл на постійне місце проживання за кордоном;
  • дозвіл батьків на тимчасовий виїзд неповнолітніх дітей за кордон;
  • дозвіл батьків на усиновлення їх дітей і зміну прізвища, імені та по батькові.

У тексті документів, які складаються нотаріусом, вказується посольство або компетентні органи держави, в яку звертається зацікавлена особа.

НОТАРІАЛЬНЕ ЗАВІРЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

(З Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України)

265. Нотаріус завіряє правильність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він володіє відповідними мовами.

Якщо нотаріус не володіє відповідними мовами (однією з них), переклад документа може бути здійснений перекладачем, істинність підпису якого засвідчує нотаріус у порядку, встановленому розділом 28 цієї Інструкції. При цьому перекладач разом з документом, що підтверджує його особу, повинен надати документ, що підтверджує його кваліфікацію.

266. Якщо при виконанні нотаріальної дії (посвідчення договору, завірення вірності копії і т.д.) одночасно проводиться переклад на іншу мову, то переклад розміщується поруч з оригіналом договору, копією і т.д. на одній сторінці, розділеній вертикальною рискою таким чином, щоб оригінальний текст розташовувався з лівої сторони, а переклад - з правої. Переклад має бути зроблений з усього тексту документа, який перекладається, і закінчуватися підписами. Під перекладом ставиться підпис перекладача. Засвідчувальний напис розташовується під текстами документа і перекладу з нього.

Переклад, розміщений на окремому від оригіналу чи копії аркуші, прикріплюється до нього, прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою.


Дізнатись вартість
Top