Ліцензія на медичну практику

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання ліцензії на медичну практику.

Згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" медична практика підлягає ліцензуванню.

Ліцензія на здійснення медичної практики - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження  медичної практики за умови виконання ним кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених  Ліцензійними умовами.

Ліцензія надає право здійснення медичної практики у конкретно визначених приміщеннях за окремими спеціальностями строком  на п'ять років.

Для отримання ліцензії обов'язкова наявність власного або орендованого нежитлового приміщення, в якому буде здійснюватися  медична практика.

До послуг з отримання ліцензії на медичну практику входить наступне:

 • кваліфікована консультація щодо процедури оформлення ліцензії;
 • представництво Ваших інтересів в органах ліцензування;
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
 • підготовка та подання пакету документів до Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ);
 • отримання ліцензії.

На отримання ліцензії на ведення медичної практики необхідно надати наступні документи:

 1. Заяву встановленого зразка;
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи / фізичної особи - підприємця;
 3. Довідку з управління статистики;
 4. Документи, що встановлюють право на володіння і користування нежитловим приміщенням, або документи, які  підтверджують право власності на дане нежитлове приміщення;
 5. Дозвіл пожежної частини;
 6. Дозвіл державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС);
 7. Довідку про відповідність матеріально-технічної бази (мтб) суб'єкта господарювання;
 8. Завірений нотаріально Статут суб'єкта господарювання, в якому зазначається, що дана юридична особа має право  займатися медичною практикою;
 9. Копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до ведення медичної практики (диплом  державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом  III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти);
 10. Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю;
 11. Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників,  видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня акредитації; документ, що  підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подачі заяви (завірена в нотаріальному порядку копія трудової  книжки з наявністю даних за останні п'ять років або інший документ).
 12. Довіреність на співробітника юридичної компанії.

По закінченні виконання робіт Ви отримаєте: Бланк ліцензії встановленого зразка


  Дізнатись вартість
  Top