Дозвіл ДСЕС
(Санітарно-епідеміологічний висновок)

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання дозволу ДСЕС.

Санітарно-епідеміологічний висновок - це документ, який засвідчує відповідність продукції санітарним правилам і нормам.  Кожен санітарно-епідеміологічний висновок має реєстраційний номер, дату видачі і дату закінчення дії висновку, назву об'єкта  експертизи, код УКТЗЕД для продукції зарубіжного походження або код ДКПП для продукції вітчизняного виробництва, область  застосування і реалізації об'єкта експертизи, найменування та адресу виробника та заявника, критерії безпеки.

Санітарно-епідеміологічний висновок видається строком від 1 до 5 років, на перші чотири цифри коду УКТЗЕД або ДКПП (в  деяких випадках можна вказувати кілька кодів в одному висновку).

Необхідна інформація для отримання Санітарно-епідеміологічного висновку:

 • перелік продукції;
 • код УКТЗЕД або ДКПП;
 • назва та адреса фірми виробника;
 • назва та адреса фірми заявника;
 • контракт (за наявності);
 • опис продукції, паспорти безпеки.

Документи, необхідні для отримання дозволу в Державній санітарно-епідеміологічній службі (в залежності відроду діяльності):

 1. заява про видачу дозволу;
 2. копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства\;
 3. копія свідоцтва платника податку;
 4. договір на оренду приміщень або території з власником;
 5. технологічна карта виробництва, перелік устаткування та обладнання, яке буде застосовуватися на об'єкті, потужність  об'єкта;
 6. кількість працюючих, дані медоглядів;
 7. план орендованого приміщення з вказівкою встановленого устаткування;
 8. проект реконструкції приміщення, в разі зміни функції приміщення, і висновок ДСЕС про погодження проекту;
 9. паспорт на вентиляційну систему;
 10. договір про вивезення сміття;
 11. договір зі службою «Профдезінфекція»;
 12. довідка статистики з печаткою;
 13. узгодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (проект відведення земельної ділянки);
 14. висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки для будівництва;
 15. висновок щодо проекту будівництва;
 16. погодження щодо введення в експлуатацію побудованих чи реконструйованих об'єктів або експлуатаційний дозвіл - для  виробників харчових продуктів;
 17. висновок щодо відповідності об'єкта вимогам санітарного законодавства;
 18. висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо нормативної документації (НД), відносно продукції  імпортного та вітчизняного виробництва, щодо самого об'єкта;
 19. погодження щодо асортименту харчових продуктів, які підприємство виробляє і (або) реалізовує;
 20. довіреності на представлення інтересів.

  У послуги з отримання дозволу ДСЕС входить:

  • кваліфікована консультація клієнта з питань процедури отримання дозволу ДСЕС;
  • інформування клієнта про чинне законодавство, що стосується даного дозволу ДСЕС;
  • підготовка і подача необхідного пакету документів;
  • отримання дозволу ДСЕС з доставкою у Ваш офіс.

   Дізнатись вартість
   Top