Економіка та фінанси

Сучасний світ знаходиться, мабуть, на вищому за всю історію людства рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції, невід’ємними елементами якої є інвестиційна діяльність та режим вільної торгівлі. крокує світом не в останню чергу й завдяки фінансово-економічним перекладам. З даного стану речей можна сміливо зробити висновок про те, на скільки важливу роль відіграють міжнародні контакти і обмін інформацією, який передує укладанню угод і налагодженню нових економічних зв'язків. Тому неможливо переоцінити всю важливість такої області нашої діяльності як переклади з фінансово-економічної тематики, які дозволяють переступити через мовні бар'єри контрагентів, при цьому враховуючи всю специфіку міжнародного права і положень їх локального законодавства.

Розуміючи всю відповідальність за виконання такого роду замовлень, компанія “Lion’s Mark” ретельно підходить до підбору перекладачів, враховуючи їх багаторічний досвід та спеціалізацію в роботі конкретно за даною тематикою, індивідуально для кожного окремого проекту, враховуючи його специфіку та спрямованість.

Окрім обов'язкової лінгвістичної освіти, наші співробітники мають освіту та досвід в даній сфері й відмінно розбираються в фінансово-економічній області. Вони впевнено користуються безліччю специфічних термінів, а також абревіатур, які в даній лексиці широко використовуються. З легкістю орієнтуються в тенденціях міждержавної економіки та політики. Знайомі з вимогами, що висуваються державами до різних форм фінансових та економічних документів. Приділяють максимальну увагу цифрам і деталям (так як навіть помилково поставлена кома може зіграти фатальну роль). Усвідомлюють, що за кожним документом - розвиток Ваших ділових горизонтів, що обіцяють прибуток.

В рядах постійних клієнтів компанії “Lion’s Mark” будемо раді бачити й Вас!

Компанія “Lion’s Mark” спеціалізується на перекладі будь-яких типів і видів документів фінансово-економічної тематики, зокрема за такими напрямками:

  • переклад договорів, контрактів та інших угод, а також додатків до них;
  • переклад фінансової / бухгалтерської звітності та довідок для всіх фінансових структур;
  • переклад різного роду тендерної документації;
  • переклад висновків за результатами аудиторських перевірок;
  • переклад банківської документації (довідок, виписок по рахункам тощо);
  • переклад різного роду бізнес-планів, проектів, презентації;
  • переклад маркетингових матеріалів та досліджень;
  • переклад економічних статей та літератури.

Дізнатись вартість
Top