Будівельна ліцензія

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання будівельної ліцензії.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві» від  05.12.2007 р. N 1396 суб'єкти господарської діяльності (фіз. та юр. Особи), які мають намір здійснювати будівельну діяльність,  повинні в обов'язковому порядку оформити будівельну ліцензію на створення на території України об'єктів архітектури.

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 392 від 06.10.2010 р. вніс ряд змін у ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ  провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, і кодифікатори ВИДІВ РОБІТ.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 148 від 27.02.2012 р. під ліцензування будівельної діяльності  потрапляють тільки будівельно-монтажні роботи IV і V категорії складності.

Слід звернути увагу, що суб'єкт ліцензування обов'язково має відповідати певному ряду кваліфікаційно-організаційних,  технологічних і спеціальних вимог.

Так, суб'єкту ліцензування необхідно бути присутнім на засіданні комісії Держархбудінспекції, пройти експертизу на  відповідність можливості виконувати заявлені види робіт згідно з вимогами ДСТУ, БНіП, ДБН. Окрім цього, слід розробити і  оформити необхідну документацію, мати в штаті на постійній основі певну кількість інженерно-технічних працівників різних  спеціальностей.

Види будівельних ліцензій:

 • будівельна ліцензія на вишукувальні роботи
 • будівельна ліцензія на проектування
 • будівельна ліцензія на монтажні роботи
 • будівельна ліцензія на зведення конструкцій
 • будівельна ліцензія на інжинірингові роботи

До послуг отримання будівельної ліцензії входить наступне:

 • кваліфікована консультація щодо процедури оформлення ліцензії;
 • представництво Ваших інтересів в органах ліцензування;
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
 • підготовка та подання пакету документів в Державну архітектурно-будівельну інспекцію;
 • отримання ліцензії.

На отримання ліцензії на будівництво необхідно надати наступні документи:

 1. Заяву на видачу ліцензії;
 2. Перелік робіт згідно кодифікатора;
 3. Копія статуту;
 4. Нотаріально завірена виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 5. Нотаріальна копія довідки з органів статистики;
 6. Копія свідоцтва платника податку;
 7. Дані про наявність структурних підрозділів (філії, дочірні підприємства тощо);
 8. Професійна структура, ІТП, копії наказів;
 9. Копії дипломів ІТП;
 10. Копії трудових книжок, контрактів, угод ІТП і робітників;
 11. Копії посвідчень зварювальників, монтажників-висотників і інші (при виконанні замовником відповідних робіт);
 12. Відомості про офісні та виробничо-складські приміщення, копії документів, що підтверджують право їх використання  (виписки з балансу, копії договорів оренди);
 13. Дані про наявність основної техніки, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, копії підтверджуючих  документів (виписки з балансу, копії угод, договорів);
 14. Дані по інформаційно-правовому та нормативно технічному забезпеченні;
 15. Відомості про систему управління охороною праці, посадові інструкції та накази про призначення відповідальних осіб з  питань охорони праці (при відсутності системи управління охороною праці у замовника);
 16. Відомості про систему контролю та управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001 (при відсутності системи управління  якістю у замовника);
 17. Відомості про забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO 14000 (при відсутності системи  управління охороною навколишнього середовища у замовника);
 18. Перелік об'єктів (договорів), виконаних власними силами (за наявності об'єктів, виконаних замовником);
 19. Договір з акредитованою лабораторією;
 20. Копія дозволу Держгірпромнагляду при виконанні БМР;
 21. Довіреність на представлення інтересів замовника в державних органах.

По закінченню процедури з отримання будівельної ліцензії Ви одержуєте:

 • Ліцензію встановленого зразка;
 • Додаток з переліком видів робіт, на які отримано ліцензію.

Термін отримання будівельної ліцензії: обговорюється індивідуально після надання повного пакету документів.


Дізнатись вартість
Top