ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Як правило, кожна компанія, яка отримує ліцензію на будівництво, оформляє ще й дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки (дозвіл Держнаглядохоронпраці або Охорони праці).

Охорона праці - це дозвільний документ, який дає право на проведення будівництва з роботами підвищеної небезпеки.

Будь-яке підприємство, яке має намір розпочати (продовжити) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів,  машин, механізмів, проводити навчання працівників з питань охорони праці інших суб'єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, зобов'язане отримати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу на охорону праці. Щоб  підприємство мало змогу працювати законно і вільно, йому необхідно навчити персонал.

Навчання проводять спеціалізовані навчальні центри в сфері безпеки і охорони праці, керуючись Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Для отримання дозволу на початок виконання робіт суб'єкт господарської діяльності або уповноважена ним особа представляє Держнаглядохоронпраці або його територіальному органу за місцем розташування заяву встановленого зразка, до якої  додаються:

 • на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки: висновок експертизи експертно-технічного центру (ЕТЦ) про можливість суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при виконанні заявленої роботи;
 • на експлуатацію об'єкта: висновок експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової політики (з урахуванням результатів сертифікації в разі її проведення) і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства при його експлуатації, а також експлуатаційну  документацію;
 • на проведення навчання з питань охорони праці: висновок експертизи головного науково-методичного центру або ЕТЦ Держнаглядохоронпраці про можливість суб'єкта господарської діяльності проводити навчання з питань охорони праці.

ПЕРЕЛІК РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
ПЕРЕЛІК МАШИН, МЕХАНІЗМІВ ТА УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Для отримання дозволу на початок робіт підвищеної небезпеки необхідно надати такі документи:

 • виписка з Єдиного державного реєстру;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (завірена печаткою підприємства);
 • копія свідоцтва стат. управління (завірена печаткою підприємства);
 • копія Статуту підприємства (завірена печаткою підприємства);
 • копія договору оренди на приміщення (завірена печаткою підприємства);
 • копію штатного розкладу (завірена печаткою підприємства);
 • копія свідоцтва платника ПДВ (завірена печаткою підприємства);
 • довідка про взяття на облік платника податків (4-ОПП);
 • банківські реквізити підприємства;
 • копії протоколів і посвідчень по перевірці знань з охорони праці:
 1. членів комісії з ОП;
 2. фахівців з охорони праці, копії наказів по підприємству щодо охорони праці та безпеки на виробництві;
 3. інформацію про наявність обладнання, яке використовується в роботі підприємства, копії технічних паспортів на  обладнання та інструмент;
 4. копії посвідчень робітників, які відповідають займаним посадам, а також копії посвідчень про навчання з охорони праці,  безпеки на виробництві та інші документи, якими підтверджується кваліфікація працівників.
 • перелік робіт з підвищеною небезпекою, які планує виконувати підприємство;
 • штатний розклад по ІТП і робітникам, зайнятим на виконанні заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.

А також для проходження курсів та отримання посвідчень копії паспортів:

 1. Директора.
 2. Головного інженера.
 3. Співробітника, призначеного відповідальним за охорону праці на підприємстві.
 4. Електрика 4-5 категорії.
 5. Електрогазозварника

У наші послуги входить наступне:

 1. Консультація з питань оформлення дозволу.
 2. Збір та підготовка пакету документів для подачі його в експертну організацію.
 3. Організація навчання персоналу підприємства (у разі потреби), як інженерно-технічних працівників, так і робітників, зайнятих на виконанні робіт підвищеної небезпеки.
 4. Допомога в розробці документів з питань охорони праці, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної  небезпеки.
 5. Супровід пакету документів і одержання дозволу в органах Держгірпромнагляду.

Термін дії дозволів становить:

 • На початок виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 3 роки;
 • На продовження виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки: 5 років.

Дізнатись вартість
Top