Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

Ліцензія на посередництво в працевлаштуванні за кордоном видається Міністерством праці та соціальної політики. Особливістю  оформлення даної ліцензії є те, що її видача контролюється Управлінням МВС по боротьбі з торгівлею людьми, тому на стадії  отримання ліцензії можлива перевірка ліцензіата цим органом правопорядку.

Ліцензія на посередництво в працевлаштуванні за кордоном є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право  суб'єкту господарювання на здійснення цього виду діяльності в межах території України за умови виконання ним Ліцензійних  умов.

Посередником у працевлаштуванні на роботу за кордоном може виступати як юридична особа, так і фізична особа-підприємець.

Для отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном слід надати документи:

 1. Заяву встановленого зразка.
 2. Опис документів.
 3. Нотаріальна копія Свідоцтва про державну реєстрацію.
 4. Нотаріальна копія Довідки про внесення до ЄДРПОУ (у видах діяльності необхідний код 74.50.0 - підбір та забезпечення  персоналом та 74.87.0 - надання інших комерційних послуг).
 5. Виписка з ЄДРПОУ (у видах діяльності необхідний код 74.50.0 - підбір та забезпечення персоналом та 74.87.0 - надання інших  комерційних послуг).
 6. Нотаріальна копія виписки з установчих документів із зазначенням виду діяльності «посередництво у працевлаштуванні за  кордоном» (тільки для юридичних осіб).
 7. Нотаріальна копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
 8. Нотаріальна копія документа про освіту (для фізичної особи).
 9. Нотаріальна копія документа, що підтверджує право власності або оренди приміщення під офіс.
 10. Нотаріальна копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни  працевлаштування (якщо договір підписаний з роботодавцем).
 11. Нотаріальна копія дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування громадян України,  виданого уповноваженим органом країни працевлаштування (якщо договір підписаний з посередником).
 12. Нотаріальна копія документа, що підтверджує факт державної реєстрації іноземного партнера в країні працевлаштування  (тільки для працевлаштування українських моряків на іноземні судна).
 13. Копія документа, що підтверджує, що іноземний суб'єкт господарської діяльності володіє суднами чи використовує їх на  законних підставах (тільки для посередництва у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників).
 14. Нотаріальна копія витягу з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності,  якщо законодавством у країні іноземного суб'єкта господарювання не передбачено отримання дозволу (ліцензії) на  працевлаштування за кордоном.
 15. Нотаріальна копія документа, який підтверджує, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх  на законних підставах та / або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки  посередництво у працевлаштуванні громадян на суднах іноземних власників.
 16. Нотаріальна копія зовнішньоекономічного договору, підписаного з іноземним суб'єктом господарської діяльності.
 17. Нотаріальна копія колективного договору, підписаного між роботодавцем та профспілковою організацією чи їх  профоб'єднанням (за наявності), а в разі його відсутності - засвідчена іноземним роботодавцем довідка про те, що такий  договір не підписувався.
 18. Копія проекту трудового договору, завірена іноземним роботодавцем;
 19. Договір з іноземним партнером. Оформляється на двох мовах - українською мовою та мовою партнера. Текст договору  розбивається на дві колонки: ліва - українська, права - іноземний текст.
 20. Довіреність на представлення інтересів замовника в державних органах.

У послуги з отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном входить наступне:

 • кваліфікована консультація щодо процедури оформлення ліцензії;
 • представництво Ваших інтересів в органах ліцензування;
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
 • підготовка та подання пакету документів до Міністерства праці та соціальної політики України;
 • отримання ліцензії.

  Дізнатись вартість
  Top