Ліцензія на ветеринарну практику

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання ліцензії на ветеринарну практику.

Ветеринарна практика - вид господарської діяльності по здійсненню діагностичної, профілактичної, оздоровчої, лікувальної  роботи у тваринництві, ветеринарно-санітарних експертиз тваринницької та рослинної продукції або з надання інших  ветеринарних послуг. Ветеринарною практикою можуть займатися особи, які мають відповідну освіту та відповідають  кваліфікаційним вимогам.

Кваліфікаційні вимоги підтверджуються:

 • дипломом державного зразка про ветеринарну освіту;
 • свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації (спеціалісти ветеринарної медицини не рідше одного разу в 5 років  повинні проходити підвищення кваліфікації).

Ліцензія на ветеринарну практику є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на:

 1. здійснення господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової та роздрібної торгівлі  ветеринарними медикаментами і препаратами;
 2. ветеринарну практику, і дозволяє здійснювати зазначені видів діяльності на всій території України.

Для отримання ліцензії на ветеринарну практику необхідно надати наступні документи:

 1. Заяву на видачу ліцензії на ветеринарну практику;
 2. Нотаріальна копія Статуту;
 3. Нотаріальна копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта;
 4. Нотаріальна копія довідки з ЄДРПОУ (статистика);
 5. Нотаріальні копії документів, що підтверджують право власності або оренди складського приміщення;
 6. Оригінал висновку державної СЕС про відповідність наявних приміщень;
 7. Оригінал укладення Пожежної охорони;
 8. Документ Державної ветеринарної медицини району, міста, що засвідчує наявність і відповідність робочого місця;
 9. Довідка про відповідність МТБ (у вільній формі згідно Ліцензійних умов);
 10. Нотаріальні копії дипломів ветеринарів (у тому числі директора) та виписки з трудових книжок фахівців і керівника  підприємства;
 11. Договір з Державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення діагностичних випробувань;
 12. Бухгалтерська довіреність (форма М-2) / чистий бланк з печаткою на звороті для отримання ліцензії.

В послуги по отриманню ліцензії на ветеринарну практику входить:

 • кваліфікована консультація щодо процедури оформлення ліцензії;
 • представництво Ваших інтересів в органах ліцензування;
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
 • підготовка та подання пакету документів до Державного департаменту ветеринарної медицини;
 • отримання ліцензії.

  Дізнатись вартість
  Top