Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Перш ніж новий об'єкт господарської чи іншої діяльності займе своє місце на передбачуваній території, він має бути оцінений з  точки зору впливу на навколишнє середовище. З цією метою проводиться розробка розділу передпроектної документації «Оцінка  впливу на навколишнє середовище» (ОВНС).

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності з обґрунтуванням економічних, технічних,  організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

ОВНС виконує наступні завдання:

 1. Аналіз поточної екологічної ситуації в районі;
 2. Визначення переліку екологічно небезпечних впливів;
 3. Розрахунок масштабів та інтенсивності впливу діяльності об'єктів, що проектуються на навколишнє середовище;
 4. Прогноз стану навколишнього природного середовища в результаті реалізації проектних рішень;
 5. Оцінка можливих аварійних ситуацій;
 6. Визначення комплексу заходів щодо запобігання і обмеження негативного впливу проектованої діяльності на навколишнє  середовище з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства та нормативних документів;
 7. Визначення залишкових впливів і прийнятності реалізації проекту з екологічної точки зору;
 8. Складання Заяви про екологічні наслідки реалізації.

До складу роботи входить:

 • проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і розробка матеріалів ОВНС, включаючи інженерно-екологічні,  санітарно-гігієнічні, інженерно-технічні вишукування і дослідження на базі сучасних методик і технічних засобів;
 • складання Заяви про наміри, участь в узгодженні з місцевими органами Мінекоресурсів та Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України;
 • складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності;
 • участь в узгодженні звіту ОВНС та проходженні державної екологічної експертизи.

Документи, необхідні для оцінки впливу на навколишнє середовище:

 1. копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
 2. копія свідоцтва статистики;
 3. копія свідоцтва платника ПДВ (завірена печаткою підприємства);
 4. банківські реквізити підприємства;
 5. ситуаційний план масштабом М 1:500 або 1:1000, 1:2000 з прилеглою територією сусідніх об'єктів (на плані вказати назву  об'єктів);
 6. план заповідного фонду на карті;
 7. пояснювальна записка, якщо вона відсутня - необхідно розписати технологічний процес, обсяги виробленої продукції,  надати сертифікати на неї;
 8. паспорти на обладнання, котли і т. д.;
 9. кількість робочого персоналу (розписати посади: службовці, робітники і т. д.);
 10. фонд робочого часу (год / рік, зміни, пора року, планові ремонти і т. д.);
 11. план БТІ, якщо об'єкт існуючий;
 12. водоспоживання на обладнання та водовідведення (замкнутий цикл або відводиться в каналізацію, розписати в яку  каналізацію (виробничу, побутову, зливову і т. д.), обсяг (м3/г, м3/добу, м3/рік));
 13. розписати вентиляційні установки (марки вентиляторів, циклонів, фільтрів і т.д.)
 14. якщо об'єкт робить шкідливі викиди в атмосферу, необхідно замовляти довідку про фонові концентрації.

Терміни виконання ОВНС: обговорюються після надання повного пакету документів та їх аналізу нашими фахівцями.


   Дізнатись вартість
   Top