Ліцензія на охоронну діяльність

Юридична компанія "Lion's Mark" надає послуги з отримання ліцензії на охоронну діяльність.

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" надання послуг у сфері охорони  державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян віднесені до тих видів діяльності, які підлягають  обов'язковому ліцензуванню.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої  власності, надання послуг з охорони громадян визначено ряд вимог, яким повинні відповідати суб'єкти господарської діяльності,  які бажають отримати ліцензію на надання послуг, пов'язаних з охороною власності та громадян.

Серед ряду вимог можна виділити такі як:

- відсутність серед засновників і персоналу підприємства осіб, які мають не зняту чи не погашену в установленому порядку судимість за вчинення умисних злочинів або таких, які за вироком суду позбавлені права займатися цим видом діяльності.

- в штат суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу має входити особа, до посадових  обов'язків якої входить організація та проведення заходів щодо охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на них обов'язків. Зазначена особа має відповідати одній з таких умов:

 • мати вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в підрозділах відомчої воєнізованої охорони, охоронних, оперативних та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки України  або стажу не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань;
 • мати вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стажу не менше трьох років на  посадах, відповідальних за напрям охорони;
 • вищу юридичну освіту і досвід роботи за фахом не менше трьох років;
 • вищу освіту за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою" та досвід роботи за фахом не менше трьох  років;
 • наявність у суб'єктів господарської діяльності, які надаватимуть послуги, технічних засобів охорони, сертифікованих  відповідно до чинного законодавства України.

До послуг з отримання ліцензії на охоронну діяльність входить наступне:

 • кваліфікована консультація щодо процедури оформлення ліцензії;
 • представництво Ваших інтересів в органах ліцензування;
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
 • підготовка та подання пакету документів до Міністерства внутрішніх справ України;
 • отримання ліцензії.

Додаткові послуги:

 • Отримання довідки про відсутність непогашеної судимості;
 • Страхування відповідальності (згідно п.3 ч.1 ст.980 ЦКУ).

Документи, необхідні для отримання ліцензії на охоронну діяльність:

 1. Заява встановленого зразка;
 2. Нотаріально засвідчена копія Статуту, з обов'язковим зазначенням ліцензованої діяльності;
 3. Нотаріально завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію;
 4. Документ, який підтверджує місцезнаходження підприємства (договір оренди, свідоцтво на право власності тощо);
 5. Нотаріальна копія довідки про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій Україні;
 6. Нотаріальна копія рішення (протоколу) засновника про призначення керівника;
 7. Документи на особу, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності підприємства;
 8. Нотаріальна копія диплома про освіту особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності підприємства;
 9. Копія трудової книжки особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності, завірена печаткою підприємства та  підписом керівника;
 10. Копія послужного списку (у разі наявності) особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності;
 11. Дані на засновників та головного бухгалтера підприємства, а також копії їх паспортів;
 12. Довідки про відсутність судимості у засновників, керівника, головного бухгалтера та особи, яка буде очолювати напрямок  охоронної діяльності;
 13. Список охоронюваних об'єктів (для підприємств, які продовжують ліцензію);
 14. Список персоналу, який виконує охоронні функції;
 15. Висновок закладу охорони здоров'я та довідки психіатра і нарколога, що підтверджують можливість керівника суб'єкта  господарської діяльності та його персоналу виконувати обов'язки з охорони майна або громадян;
 16. Довіреність на ім'я співробітника юридичної компанії.

Дізнатись вартість
Top